[ English ]

     
  • Công ty Kiểm toán và Kế Toán  Hà Nội (gọi tắt là "CPA HANOI") được Bộ Tài Chính Việt Nam Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề. Giấy phép lập theo Quyết định số 4010GP/TLDN ngày 26/01/99

  • CPA HANOI đã và đang thực hiện việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên ngành cho hơn một trăm doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam

  • CPA HANOI là công ty kiểm toán chuyên nghiệp hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn quản lý ... ở Việt Nam.

  • CPA HANOI có tổng số nhân viên hiên tại là trên 60 người có trình độ Đại Học và Trên Đại Học được đào tạo tại Việt Nam và Nước Ngoài như Australia, Ireland.... với nhiều Kiểm toán viên Quốc gia được Bộ Tài Chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA), có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kiểm toán có uy tín ở Việt Nam và hãng kiểm toán Quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

  • CPA HANOI hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng, với phương châm coi uy tín và chất lượng là hàng đầu.

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Yêu cầu | Liên hệ | Sơ đồ Web

 

Copyright © 2004 CPA HANOI. All right reserved. Website designed by C.A.T